Szabályzat

Webáruház adatai:

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Bluray Kft.

Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

·         Székhely: (iroda, ügyfeleket nem fogad) Budapest, 2040 Budaörs, Farkasréti út 28.

·         Telephely: Budapest, Hengermalom út. 18

·         Képviselő: Kedves Antalné

·         Adószám: 13898799-2-43

·         Cégjegyzékszám: 01-09-878927

·         Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság

·         Bankszámlaszám:

·         Telefonszám: +3630/616-9186

·         E-mail: info@blustore.hu

·          

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

A szerződés tárgyát a Blustore.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A részletes jellemzőket és tulajdonságokat a vásárolni kívánt termék leírásában találja meg. Az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.
A rendelt termék leírásának pontos figyelembe vételével elkerülhető a nem megfelelő termék megrendelése.  Amennyiben kérdése van adott termékkel kapcsolatban, kollegáink állnak szíves rendelkezésükre
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

A feltüntetett képek illusztrációk.
A megrendelt termékeket házhoz szállítjuk, telephelyen történő átvételre nincs lehetőség.

 

Regisztráció, rendelési folyamat

 

Megrendelő megrendelése elküldésével a Blustore.hu vásárlójává válik. A megrendelés automatikus, írásbeli visszaigazolás után tekinthető véglegesnek.
A rendelés leadásához regisztráció szükséges, amelyben a pontos telefonszám, email cím, és kiszállítási cím is megjelölendő. 
A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosárba” ikonnal a kosárba tesszük, mely középen,  fent mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét, árát, lista nézetben.

 

Amennyiben mindent kiválasztottunk, a Kosarunkban még módosíthatunk a termékek darabszámán a frissítés ikon megnyomásával, illetve törölhetünk terméket.  Ha valamit elfelejtettünk, a „Vásárlás folytatása” gombbal visszatérhetünk a főoldalra.

Ha rendeléséhez kupont szeretne felhasználni, a kupon számát kérjük, adja meg.

Továbbhaladáshoz a „Pénztár”-ra kattintunk.

A számlázási címnél használhatja az alapértelmezett címet, amit regisztrációkor adott meg, vagy megadhat attól eltérő címet is.

A szállítási címnél használhatja az alapértelmezett címet, amit regisztrációkor adott meg, vagy megadhat attól eltérő címet is.

Budapesti kiszállítási cím esetén a kiszállítás ingyenes, vidéki díjainkról itt kaphat felvilágosítást. Kérjük, töltse ki a megjegyzés rovatot, amennyiben a csomag kézbesítéséhez ez szükséges.

Továbblépés csak a „Vásárlási feltételek” elfogadásával lehetséges.

Ezután tekintheti meg az összes adatot: tételesen a rendelt termékek árát, végösszegét.  

A „Rendelés jóváhagyása” gombbal véglegesítheti a rendelés.

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

A blustore.hu webáruházban megrendelt termékek kiszállítása Budapesten területén belül díjtalan.

Amennyiben rendelését 12:00 óráig leadja, úgy a rendelt termék még aznap kiszállításra kerül Budapesten.

Vidékre a kiszállítás díja

 

Jótállás, szavatosság, garancia

 

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Bluray Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.
Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a Bluray Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják.
szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Bluray Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az Bluray Kft. kötelezettsége.
Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Bluray Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.
jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy megléte. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Bluray Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Bluray Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

A garanciális ügyintézésből visszaérkezett termékeket az értesítést követő 14 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 14. napot követően napi 300ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk. 

 

Jogérvényesítés

 

A kiszállítást követően kérjük a rendelt termékek tételes átvételét a futár jelenlétében, mielőtt az átvételt aláírásával igazolja, és az ellenértéket a futár részére átadja. Ennek elmaradása, a későbbiekben az esetleges hiány bizonyítását nehezíti.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Bluray Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Bluray Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

 

Ajándékutalvány

 

Ajándékutalványainkat elektronikus úton juttatjuk el vásárlóinknak. Minden utalványunk egyszer használható fel, egyedi azonosító kóddal van ellátva. A vásárlást követően a kód érvénytelenné válik. Egy vásárlás alkalmával egy utalvány használható fel.

Utalványt vásárolhat a webáruházban termékként, akciók keretén belül nyerhet, vagy hozzájuthat sávosan, X összegnyi rendelés után. Utalvánnyal történő vásárlás esetén is él a 8 napos visszaküldési lehetőség. Az utalványból nem áll módunkban visszaadni. Az utalvány érvényessége 3 hónap.

Amennyiben él a 8 napon belüli elállással, úgy a már felhasznált utalvánnyal egyenértékű új utalványt küldünk.

 

Vásárlás/fizetés utalvánnyal 


WebShop-os vásárlás esetén a termék(ek) kiválasztását követően a Kosár menüpontban lehetősége van a X számjegyű azonosító kód bevitelére. A rendszerünk ellenőrzi a kód érvényességét, majd az utalvány értékét levonja a vételárból. 

Utalványvásárlás menete 


Az egyedi azonosító kóddal ellátott, egyszer felhasználható utalványt e-mailben küldjük ki a vételár megfizetését követően. Ekkor a fizetés csak banki átutalással vagy pay pal-on keresztül teljesíthető. Az ajándékutalvány a webáruházban termékként, kosárba téve megrendelhető. 

 

 

Az elállás joga, módja

 

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Elállás esetén a Bluray Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát.  Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Bluray Kft követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta; valamint  a jogszabályok által meghatározott további esetekben. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

Egyéb feltételek

 

A Blustore webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Bluray Kft.-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.blustore.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
A bluray Kft. jogi útra terelhet bármely olyan eseményt elk beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az iPon Computer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
A Bluray Kft. regisztrációt érvényteleníthet, ha a regisztráció tulajdonosa megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat.

 

Pixelhiba, pixelgarancia

 

Egy teljes pixel (főpixel) három alpixelből: vörös, zöld és kék pixelből áll. Az alpixelek kombinációja biztosítja a teljes színtartományt, ami a képernyőn mint 1 főképpont kerül kijelzésre.

A pixelhibák meghatározására a gyártók az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványt veszik alapul. A szabvány négy különböző hibát definiál:
1. Típus: Maximális fényerő beállításról minimális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 75%-osnál nagyobb (a képernyő világos marad).
2. Típus: Minimális fényerő beállításról maximális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 25%-osnál kisebb (a képernyő sötét marad).
3. Típus: Az első két típuson kívüli egyéb hibák. Leggyakrabban előforduló hiba, hogy a színtartományhoz tartozó cellák vezérlését végző tranzisztor meghibásodik és az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít (beragadt alpixel).
4. Típus: Csoporthiba, mely során kettő vagy több hibás pixel található meg egy 5X5 képpontos területen. Csoporthiba szabály: nem megengedett kettőnél több világos vagy kettőnél több sötét, illetve 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixelhiba egy 5X5 pixeles területen.

Az ISO 13406 Class II szabvány szerint az elfogadott pixelhibák száma 1 millió pixelre vonatkoztatva:
1. típus esetén: 2db
2. típus esetén: 2db
3. típus esetén: 5db

Ezek alapján egy 1028x768 felbontású (786.432 pixeles) kijelzőn a megengedett hibás pixelek száma:
1. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel
2. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel
3. típus: 5 X 786.432 / 1.000.000 = 3,93 pixel

Tehát a szabvány egy 1028x768 felbontású kijelzőn 1 világos, 1 sötét, illetve 3 színes hibás pixelt engedélyez.

Monitorvásárlás esetén az LG 3 napos cseregaranciát biztosít termékeire, az ACER és ASUS készülékekre külön garancia vásárolható.

 

 Gyártók által meghatározott pixelhiba kritériumok

LG

Az LG monitoroknál az 1 főpixel-hiba nem megengedett, ilyen esetben a készülék cserére jogosult. Egy teljes pixel hibája 0,2 mm nagyságú hibás képpontot hoz létre a képernyőn.

Az alábbi táblázat a forgalomba hozott LG monitorokhoz tartozó megengedett alpixel-hibák számát mutatja be
Képernyőméret,Alpixelek száma,Megengedett hibás alpixelszám
15",2.359.296,2
17",3.932.160,4
18,1",3.932.160,4
19",3.932.160,4
20,1",6.144.000 6
23" és felette,6.912.000,7

Samsung

15" TFT-LCD monitorok

Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:
Zöld pixelpontok,1 vagy kevesebb pixelhiba
Kék és vörös pixelpontok,3 vagy kevesebb pixelhiba

Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:
Különválasztott pixelpontok, 7 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (2 képpont esetén),2 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (3 képpont esetén),1 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén), nem megengedett

Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:
Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság
Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság
Világos-sötét között,nem megengedett

Hibás pixelpontok maximális mennyisége: 7
17" TFT-LCD monitorok

Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:
Zöld pixelpontok,4 vagy kevesebb pixelhiba
Kék és vörös pixelpontok,7 vagy kevesebb pixelhiba

Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:
Különválasztott pixelpontok,10 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (2 képpont esetén),3 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (3 képpont esetén),1 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén),nem megengedett

Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:
Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság
Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság
Világos-sötét között,nem megengedett

Hibás pixelpontok maximális mennyisége: 10.

Prestigio

A PRESTIGIO készülékeknél az 1 főpixel-hiba nem megengedett.

A hibás alpixelek száma nem érheti el a teljes tartomány 0,0003%-át.

15" monitorok esetén maximum 6 hibás alpixel megengedett.
- 2 világos pixelhiba megengedett, azonban 2 világos és 1 kék hibás pixel nem.
- 3 zöld, 2 vörös és 1 kék hibás pixel fekete háttéren megengedett.
- 1 sötét

BluStore © 2023